Drošības koncepcijā tiek izstrādāti visi veicamie pasākumi, lai novērstu jebkuru iespējamo apdraudējumu, paaugstinātu ugunsdrošību un aizsargātu materiālās vērtības un informāciju.
 
Mēs piedāvājam saviem klientiem drošības koncepciju izstrādi, kura iekļauj sevī:
○    uzņēmējdarbības riska izpēti un analīzi,
○    iespējamo risku raksturu,
○    konkrētā objekta atrašanās vietas izpēti un analīzi,
○    kriminogēnās situācijas izpēti un analīzi.
 
Pēc kā balstoties uz augstāk minēto informāciju un pieredzi tiek izstrādāts optimālais pasākumu kopums kurš nepieciešams lai novērstu vai samazinātu līdz minimālajai iespējamajai robežai apdraudējumus un zaudējumus kuri varētu rasties.
 
Šis pasākumu kopums iekļauj sevī:
○    tehnisko apsardzes sistēmu pielietošanu
○    fiziskās apsardzes izmantošanas nepieciešamību un skaitlisko daudzumu,
○    piekļuves un informācijas aizsardzības sistēmu izmantošanu,
○    ugunsdrošības signalizācijas pielietošanu,
○    personāla atlases programmu,
○    detektīvpakalpojumu izmantošanu.

© 2015 - 2018 SIA RECRUIT. All Rights Reserved.
Fiziskā apsardze | Miesassargu pakalpojumi | Tehniskās apsardzes sistēmas | Videonovērošanas sistēmas