Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā SIA “RECRUIT” vāc, uzglabā un izmanto datu subjektu (turpmāk tekstā – klientu) personas datus. Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar SIA “RECRUIT” privātuma politiku.
 
Kas mēs esam
 
SIA “RECRUIT”, reģistrācijas numurs 50003650621, ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 22.oktobrī un ir kompānija, kura ir saņēmusi LR IeM licenci Nr. 247/2016-FA apsardzes darbību veikšanai, kas paredz visu apsardzes darbību un ar apsardzi saistīto pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
Kādus personas datus mēs apstrādājam
 
SIA “RECRUIT” iegūst sekojošus klientu personas datus - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese.
 
Kādiem mērķiem dati tiek iegūti un to apstrādes juridiskais pamats
 
SIA “RECRUIT” apstrādā klientu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese), lai būtu iespējams identificēt klientu un varētu noslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kā arī lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas paredz konkrēto personas datu apstrādi līguma noslēgšanai. Bez šo personas datu apstrādes nav iespējama pakalpojuma sniegšana. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu apstrāde līguma izpildei, kā arī likumīgais pienākums identificēt personas un izpildīt normatīvo aktu prasības.
 
SIA “RECRUIT” apstrādā klientu personas datus (vārds, e-pasts) gadījumos, kad klients vēlas saņemt informāciju uz sev interesējošu jautājumu SIA “RECRUIT” mājas lapā sadaļā “Nosūtīt ziņu”. Pieprasītie personas dati nepieciešami, lai varētu sniegt atbildi uz klienta interesējošo jautājumu. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir klienta piekrišana.
SIA “RECRUIT” veic potenciālo darbinieku CV norādīto personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt potenciālā darba ņēmēja atbilstību vakancei. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir klienta piekrišana.
Visos SIA “RECRUIT” veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no klienta.
Iegūto informāciju SIA “RECRUIT” apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai un nekādā gadījumā klienta sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.
 
Personas datu izpaušana
 
Lai izpildītu savu juridisko pienākumu SIA “RECRUIT” ir tiesības nodot klienta personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to paredz kāds no normatīvajiem aktiem. SIA “RECRUIT” var nodot klientu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Kur klienta personas dati tiek apstrādāti
 
SIA “RECRUIT” apstrādā klientu datus ES/EEZ. Klientu dati netiek apstrādāti vai nosūtīti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.
 
Konfidencialitāte un datu drošība
 
SIA “RECRUIT”  konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu klientu sniegtos personas datus. SIA “RECRUIT” drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.
Visi SIA “RECRUIT” darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.
Klientu datiem pieeja ir tikai autorizētiem SIA “RECRUIT” darbiniekiem un SIA “RECRUIT” sadarbības partneriem uz līguma pamata.
SIA “RECRUIT” reaģē uz visiem klientu iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu klientu iebildumus. Ja SIA “RECRUIT” nereaģē uz klientu iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar klienta personas datu apstrādi, tad klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Datu uzglabāšanas termiņš
 
Klientu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa nr., dzīvesvietas adrese) uzglabājam līdz brīdim, kad ir iestājies normatīvajos aktos noteiktais termiņš, kurš atļauj klientu datu dzēšanu.
Klientu personas datus (vārds, e-pasts), kuri iesniegti, lai saņemtu atbildi uz sev interesējošo jautājumu tiek dzēsti pēc atbildes sniegšanas.
CV iekļautie personas dati tiek dzēsti pēc trīs mēnešiem. Ja datu subjekts piekritis, ka viņa kandidatūru var izskatīt arī citām SIA “RECRUIT” potenciālajām vakancēm, tad CV iekļautie dati tiek glabāti līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšana brīdim.
Klientu personas datus, kuru apstrādi nosaka spēkā esošs normatīvais akts tiek glabāti līdz normatīvajā aktā norādītā termiņa beigām un šādi dati pēc klienta pieprasījuma netiks dzēsti.
 
Klientu tiesības
 
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, klientiem ir sekojošas tiesības:
  • tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
  • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,
  • tiesības piekļūt personas datiem,
  • tiesības izlabot vai dzēst klientu personas datus no SIA “RECRUIT” sistēmām,
ja vien SIA “RECRUIT” nav tiesiska pamata turpināt klientu personas datu apstrādi.
Ja klients paziņo SIA “RECRUIT” par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad SIA “RECRUIT” atbildēs uz klienta pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Klients var sazināties ar SIA “RECRUIT”, lai iegūtu informāciju par SIA “RECRUIT” rīcībā esošajiem klientu personas datiem, apstiprinātu vai labotu tos. Klientiem ir tiesības pieprasīt dzēst SIA “RECRUIT” rīcībā esošos klienta personas datus.
Klients jebkurā laikā var sazināties ar mums pa tālruni +371 29138384 vai nosūtot vēstuli uz SIA “RECRUIT” juridisko adresi, vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Sazinieties ar mums
 
Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “RECRUIT” privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:
SIA “RECRUIT”
Valguma iela 10, Rīga, LV-1048.
tālr.: 29138384
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 - 2018 SIA RECRUIT. All Rights Reserved.
Fiziskā apsardze | Miesassargu pakalpojumi | Tehniskās apsardzes sistēmas | Videonovērošanas sistēmas